Anti-Theft Device là gì?

Định nghĩa và trích dẫn luật Một loạt các công nghệ được thiết kế để ngăn chặn việc trộm cắp xe hơi, như một hệ thống cảnh…