Anti-Theft Device là gì?

Định nghĩa và trích dẫn luật

Một loạt các công nghệ được thiết kế để ngăn chặn việc trộm cắp xe hơi, như một hệ thống cảnh báo xe. Trang bị các phương tiện với các thiết bị chống trộm thường dẫn đến việc giảm giá trên phí bảo hiểm.

Cựu sinh viên văn bằng 2 đại học Luật tp Hồ Chí Minh. Yêu thích viết và công nghệ. Trưởng ban biên tập và phát triển dự án tại hangluat.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *